DM
ENG GER A + A -

En «ut av skolen»-opplevelse!

Næs Jernverksmuseum er en uvanlig læringsarena og vi utfordrer elevenes nysgjerrighet, lærelyst og historiebevissthet. Vi legger vekt på den gode fortellingen i vårt historiske industrimiljø.

Bygninger, gjenstander, modeller og kulturlandskapet gir opplevelser og innblikk i en spennende fortid.
Her er en unik mulighet til å fordype seg i livet ved de gamle jernverkene både når det gjelder
produksjonsprosessene og menneskene som levde og arbeidet her.

Tilbudene våre tilpasses de ulike alderstrinn og alle elever er velkomne fra 1. trinn til videregående skole!

Aktive elever foran bildet kransen.jpgElever ved hammermodellen.jpgMasovnen fra valseverkstomta, lupiner og besu00f8kende.JPG


Næs Jernverksmuseum

På Nes Verk var det produksjon av jern og stål i nesten 300 år, helt fram til 1959. Dette gjør at vi har mange bygninger og et miljø som gir en unik ramme for å fortelle verkshistorien.

Det fysiske miljøet og kulturlandskapet gir elevene en dypere forståelse av historien og av produksjonsprosessene som ble benyttet ved hjelp av vannkraft og kull som energikilder. Vi setter i gang vannhjulet som drev blåsebelgene til masovnen for å vise dette.

DSC01557.JPGDSC01542.JPG

Solberg gruve

Solberg gruve var Næs Jernverks lokale gruve og leverte malm til verkets masovn i ca.150 år. I dag kan elevene selv lete etter jernmalm, gå i de trange gangene med lommelykt og høre fortellingen om gruvedriften. Vi går gjennom flotte gruveganger og går går forbi ca. 140 meter dype, vannfylte sjakter.

Alle som skal inn i gruva får låne hjelm, lommelykt og magnet. Gruva er godt sikret og tilrettelagt med gulv og rekkverk over dypene. Tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er anlagt kjørevei helt fram til gruva med parkeringsplass.

Tur

Vår og høst er det flott å gå tur mellom Solberg gruve og jernverksmuseet på stier og skogsveier. Her går vi forbi gamle verksplasser, og høre historien om hvordan verksarbeiderne og deres familier levde. Turen tar fra 30 minutter til 1 time avhengig av tempo og alder.

Vi tilpasser undervisningen

All vår undervisning tilpasses elevenes alderstrinn og vi legger opp aktiviteter deretter. Undervisningen foregår gjennom historiefortellinger og ved å følge produksjonsprosessen og vise elevene det fysiske arbeidsmiljøet som arbeiderne jobbet under. Vi kan også skreddersy opplegg hvis det er spesielle temaer elevene jobber med.

For elever i videregående skole tilpasser vi gjerne undervisningen etter pensum i historiefaget og trekker linjer til næringsutviklingen i landet på 1600- og 1700-tallet og/eller den industrielle revolusjonen som kom til Norge midt på 1800-tallet.

Vannhjul med vann.JPG

Flere aktiviteter

På jernverket kan vi demonstrere hvordan hammerne fungerte ved hjelp av en hammermodell.

I Solberg gruve er det populært å vaske etter sølv. Hver elev får utdelt en pose med sand og sølvperler som de ved hjelp av vann skal vaske ut av sanden. (Pris kr. 20,-/elev.) Vi fyrer også opp settebål inne i gruva for å vise hvordan de horisontale gangene ble laget. (Pris kr. 400,-)

Tidsbruk

Vi ønsker å gi elevene en fin opplevelse hos oss og legger derfor vekt på å bruke god tid når dere er her. Omvisningen på jernverksmuseet tar ca. en time, avhengig av spørsmål og aktiviteter underveis.

I Solberg gruve tar hver omvisning ca. 1/2 time. Større klasser blir delt i to. Tar dere i tillegg gåturen mellom gruva og museet, så har dere program for en hel dag.


Koster det noe?

Det er gratis for grunnskoler og videregående skoler å besøke museet.
Barnehager besøker også museet gratis.

Vi tenner settebål i gruva for kr. 400,-
Vasking av sølv kr. 20,-/pose

Ta kontakt med fagkonsulent Helle Urfjell Lofstad på epost eller telefon.