DM
ENG GER A + A -

Fortuna

- tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske bergverkene

Fortuna nr 6 bilde av forsiden.jpg

FORTUNA er Næs Jernverksmuseums tidsskrift. Fra 2003 til i dag har det blitt seks flotte bøker. Formålet med Fortuna er å sette fokus på hele den norske jernverkstradisjonen i bred forstand, og innholdet har stor geografisk og tematisk spredning; fra historier om enkeltmennesker og jernverksmiljøer i inn- og utland til historiske begivenheter og tekniske prosesser.

Fortuna nr. 6 2017.jpg

Næs Jernverksmuseum har som sin hovedoppgave å forvalte og formidle landets best bevarte jernverksanlegg og drive forskning og formidling innen hele det jernverkshistoriske fagfeltet. Ved siden av omvisninger og arrangementer på museumsområdet på Nes Verk inviterer museet til årlige jernverksseminarer for leg og lærd. Gjennom Fortuna når vi ut til et større publikum med en del av det stoffet som har vært presentert på seminarene.

Les mer om innholdet i de seks bøkene her:

Fortuna nr. 1 (Utslogt)

Fortuna nr 2

Fortuna nr. 3

Fortuna nr. 4

Fortuna nr. 5

Fortuna nr 6