DM
ENG GER A + A -

Fortuna

- tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske bergverkene

Fortuna nr 6 bilde av forsiden.jpg

FORTUNA er et ambisiøst tidsskriftprosjekt fra et ambisiøst museum – og resultatet fra 2003 til i dag har blitt seks bøker av høy kvalitet. Formålet med Fortuna er å sette fokus på hele den norske jernverkstradisjonen i brei forstand, og innholdet har stor geografisk og tematisk spredning; fra historier om enkeltmennesker og jernverksmiljøer i inn- og utland til historiske begivenheter og tekniske prosesser.

Fortuna nr. 6 2017.jpg

Næs Jernverksmuseum har som sin hovedoppgave å forvalte og formidle landets best bevarte jernverksanlegg og drive forskning og formidling innen hele det jernverkshistoriske fagfeltet. Ved siden av omvisninger og arrangementer på museumsområdet på Nes Verk inviterer museet til årlige jernverksseminarer for leg og lærd. Gjennom Fortuna når vi ut til et større publikum med en del av det stoffet som har vært presentert på seminarene.

Det er til nå gitt ut seks nummer av Fortuna. Les mer om innholdet i dem her:

Fortuna nr. 1

Fortuna nr 2

Fortuna nr. 3

Fortuna nr. 4

Fortuna nr. 5

Fortuna nr 6