DM
ENG GER A + A -

Fortuna

- tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske bergverkene

FORTUNA er et ambisiøst tidsskriftprosjekt fra et ambisiøst museum – og resultatet fra 2003 til i dag har blitt fire bøker av høy kvalitet. Formålet med Fortuna er å sette fokus på hele den norske jernverkstradisjonen i brei forstand, og innholdet har stor geografisk og tematisk spredning; fra historier om enkeltmennesker og jernverksmiljøer i inn- og utland til historiske begivenheter og tekniske prosesser. En del av stoffet som kommer på trykk er bearbeidete foredrag fra de årlige jernverksseminarene.

Fortuna5.jpg

Næs Jernverksmuseum har som sin hovedoppgave å forvalte og formidle landets best bevarte jernverksanlegg, og drive forskning og formidling innen hele det jernverkshistoriske fagfeltet. Ved siden av omvisninger og arrangementer på museumsområdet på Nes Verk inviterer museet til årlige seminarer for leg og lærd fra mange kanter. Gjennom Fortuna kan en del av det stoffet som tidligere har vært presentert på seminarene nå ut til et større publikum.

Det er til nå gitt ut fem nummer av Fortuna. Les mer om dem her:

Fortuna nr 1

Fortuna nr 2

Fortuna nr 3

Fortuna nr 4

Fortuna nr. 5