DM
ENG GER A + A -

Holt Skolemuseum

Omgangsskole

Barna fra gårdene rundt verket gikk på omgangsskole, og etter hvert på fastskoler i de ulike skolekretsene. Holt skole fra 1817, også kalt Feragenskolen, er en av disse. Denne skolen er nå museum.

Holt Skolemuseum

Holt Skolemuseum ligger like ved Holt kirke. Museet er tilgjengelig på forespørsel, og det brukes også til møter, arrangementer og aktiviteter i Den kulturelle skolesekken.

P3267026.JPG


Feragen

Holt Skolemuseum er en av de eldste bevarte skolebygningene i Norge, bygd i 1817, brukt til 1912. Andreas M. Feragen, f. 1818, var lærer og degn i Holt i over 60 år (1846 - 1912), derfor ble skolen oppkalt etter han. Det er tatt vare på en del skoleutstyr fra den tiden, da skolen samtidig fungerte som øvingslokale for Holt seminar (lærerskolen). Huset har også vært degnebolig. Både skolestua og degneboligen er bevart, og så godt som mulig tilbakeført til sitt gamle utseende, både når det gjelder eksteriør og interiør.
220px-Holt_skolemuseum1.jpg
"Bokmålets far"

Skolemuseet har en egen utstilling om Knud Knudsen - "bokmålets far".
Holt Skolemuseum. Bildet tilhører Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, som også i mange år har stått for vedlikehold og drift av museet. Det ligger flere bilder på hjemmesidene til historielaget.
Holt Skolemuseum var åsted for flere filmopptak og var del av det store Arne Garborgarrangementet i det nasjonale Garborgåret 2001. I 2005 var det flere markeringer av at statsminister Jørgen Løvland var elev på Holt seminar - og altså "prøvelærer" i bygningen som nå er skolemuseum. I 2006 var det lansering av Egil Børre Johnsens store biografi "Unorsk og norsk. Knud Knudsen - en beretning om bokmålets far". Det er også gitt ut et eget hefte om skolemuseet, med tekst av Øyvind Bjorvatn. Dette kan kjøpes ved henvendelse til Næs Jernverksmuseum.

Konsolidert museum

Holt skolemuseum har siden 2011 vært konsolidert med Næs Jernverksmuseum. Alle henvendelser angående Holt Skolemuseum kan rettes til Næs Jernverksmuseum.