DM
ENG GER A + A -

Jacob Aall-prosjektets skriftserie

En viktig del av Næs Jernverksmuseums Jacob Aall-prosjekt har vært utgivelsen av en skriftserie med en rekke artikler knyttet til Jacob Aalls virksomhet og tiden omkring 1814. Flere av artiklene er basert på innlegg holdt på ulike seminarer arrangert av museet. Det er i alt gitt ut åtte nummer i skriftserien.

aall-litografi kopi.JPG

Les mer om de ulike utgivelsene her:

Skrift nr 1 (2009) - Oddbjørn Johannessen: Et Afsindigheds Værk" - mordet i masovnen.

Skrift nr 2 (2010): Jacob Aall, 1814 og alt det andre... (Utslogt)

Skrift nr 3 (2010): Den danske forbindelsen. I Jacob Aalls fotspor i København og omegn.

Skrift nr 4 (desember 2011) - Knut Holt Sandblost: Her sad du saa ofte ene i Aftenens dunkle Skygger! Aallebegravelsen på Holt kirkegård.

Skrift nr 5 (2012) - Ingeborg Fløystad: Til Værkets bestandige Drivt. Bøndene rundt Næs Jernverk og Jacob Aall.

Skrift nr 6 (2012/13) - Ulf Hamran: Heinrich Meldahl (1776-1840). Murersvennen fra København som ble ovnsdesigner og støperieier.

Skrift nr 7 (2012): Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte ...

Skrift nr 8 (2013): Jacob Aall som politiker og jernverkseier- nasjonalt og lokalt.