ENG GER A + A -

Jernverksmuseet

På Næs Jernverksmuseum er det mye aktivitet gjennom året. Her kan du laste ned Brosjyre 2016

Næs Jernverksmuseum er et autentisk industrimiljø med røtter tilbake til 1600-tallet. Storelva som renner tvers gjennom museumsområdet var kraftkilden som drev blåsebelger, hammere, turbiner og maskiner. Alle de viktigste bygningene som utgjorde et gammelt jernverk er bevart.

DSC_0058.JPG

I masovnen ble malmen omdannet til flytende råjern ved hjelp av store mengder trekull, og her var det også støperi for ovner og andre støpejernsprodukter. Helt til 1909 var masovnen i drift, og da den ble blåst ned var det den siste i sitt slag i Norge.

Masovnen fra valseverkstomta, lupiner og besu00f8kende.JPG

DSC_0031.JPG

I hammerbygningen ble råjern forvandlet til smibart jern, og her ble også stål hamret ut til lange stenger. Stangjernet var jernverkenes viktigste salgsprodukt, og de taktfaste drønnene fra de vannhjulsdrevne hamrene kunne høres helt fram til 1959.

DSC_0043.JPG
Stans barn i stu00e5lverket 2 - ok for bruk.JPG


I digelstålverket
ble stålet varmet opp til 1600 grader for å bli av jevn og god kvalitet, og her ble det støpt både barrer, maskindeler, kanoner og andre produkter av stål.
Masovnsbygningen, hammerdammen, vannrenne, vannhjul og blåsemaskin er gjenoppbygd, så man kan se hvordan produksjonen foregikk på 1700- og 1800-tallet.


På museumsområdet er det også bevart et maskinverksted som nå huser museets faste utstillinger. Alle disse bygningene inngår i de faste omvisningene.

DSC_0013.JPG

Den romantiske parken Lunden fra 1800-tallet er også en del av museet.

Inngang kr. 60 for voksne, kr. 30 for barn.