DM
ENG GER A + A -

KilderOriginalkilderIMG_4592.JPG

Oplysninger til Amtets 5 Aars Beretning desember 1840/januar 1841.

Nes Jernverk betreffende - "Alt" du trenger å vite for å drive et jernverk anno
1799.


Jacob Aalls egne utgivelser

Jernværkseier Jacob Aalls Optegnelser 1780-1800 - utgitt av Historielaget for Telemark og Grenland

Breve fra Jernværkseier Jacob Aall til Sorenskriver (tilsidst Amtmand) G.P. Blom - udg. af L. Daae

Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815 af Jacob Aall - utgitt av Cappelen003a.JPG

Jacob Aalls stockholmsreise 1823 - utgitt av Forening for norsk bokkunst

Fædrelandske Ideer - trykt hos H.T. Bachrud

Om Kornmangel i Norge, med Hensyn paa Misvæxten 1812 - Et døgnskrift

Alle titlene er hentet fra Nasjonalbibliotekets hjemmesider


Andre kilder

Indberetninger om National-Festen den 11te December 1811, - fra Nasjonalbibliotekets nettsider

På s 59-60 er der referat fra festen i Arendal. S. 229 gjengis Nicolai Jægers sang og kantate. S 233 Jacob Aalls tale (som etter all sannsynlighet ikke ble fremført av han, men av prost Krog.)