DM
ENG GER A + A -

Kontakt

Adresse og telefon

Næs Jernverksmuseum

Besøksadresse: Jacob Aalls vei 10, 4934 Nes Verk
Postadresse: Nesverkveien 240, 4934 Nes Verk
Telefon 37 16 05 00 (Felles telefon til alle på museet.)
Felles epostadresse: njm(a)jernverksmuseet.no

Ansatte


Daglig leder Knut B. Aall, mobil 480 08 566, epost kba(a)jernverksmuseet.no

Historiker Gunnar Molden er pensjonist og vil bli erstattet av nyansatt historiker i august 2020.

Fagkonsulent Fredrik Dale, mobil 960 13 381, epost fd(a)jernverksmuseet.no
(Ansvar for det bygningstekniske)

Museumsmedarbeider Torkil Ausel, mobil 960 13 378, epost ta(a)jernverksmuseet.no

Fagkonsulent Helle U. Lofstad, mobil 960 13 422, epost hl(a)jernverksmuseet.no
(Ansvar for den utadrettede virksomheten)


Styreleder

Øystein Djupedal