DM
ENG GER A + A -
speciedaler.jpg

Kampen om specidaleren

Kampen om speciedaleren. Debatten mellom Jacob Aall og A.M. Schweigaard 1832-36
Jacob Aall, eier av Næs Jernverk 1799-1844, var en ivrig aktør i den norske offentligheten i tida etter 1814. Bl.a. utga han tidsskriftet, "Nutid og Fremtid", hvor han publiserte egne artikler om historiske, samfunnsfaglige og økonomiske emner.

Et av de områdene som engasjerte han sterkt var organiseringen og politikken knyttet til bank- og pengevesenet og han skrev flere artikler om dette temaet. De er en viktig del av årsaken til at Jacob Aall er blitt kalt "Norges første statsøkonom".

Norges Bank har nylig utgitt et skrift i sin skriftserie, som har som utgangspunkt i en avhandling som Jacob Aall skrev i 1832 om Norges Bank og pengevesenet:
Kampen om speciedaleren. Debatten 1832-1836 om paripolitikken mellom Jacob Aall og Anton Martin Schweigaard. (Redigert av Øyvind Eitrheim (Norges Bank), Ib E. Eriksen (Universitetet i Agder)og Arild Sæther (Agder Videnskapsakademi).

Skriftet gjengir Aalls og Schweigaards artikler i transkribert form, og gjør dem dermed lettere tilgjengelig for de som ikke er fortrolige med gotisk skrift. I tillegg bidrar redaktørene med nyttig informasjon i forord, fotnoter og presentasjoner av de to debattantenes liv og virksomhet.

De tre redaktørene varforøvrig ivrige samarbeidspartnere i Jernverksmuseets Jacob Aall-prosjekt og ansatte ved Jernverksmuseet har deltatt i forarbeidet til utgivelsen (transkripsjon og konsulentbistand).

Hele skriftet ligger her: Kampen om speciedaleren.pdf

Tilbake