DM
ENG GER A + A -
kongsberg.png

Jernverket som ble til Kongsberg Våpenfabrikk

Tirsdag 21. mars er det tidligere direktør ved Næs Jernverksmuseum, Per Halvor Sælebakke som holder foredrag om dannelsen av Kongsberg Våpenfabrikk.


Kongsberg Sølvverk ble nedlagt i 1805 og Kongsberg Jernverk ble opprettet som et sysselsettingstiltak på Bergstaden. I 1813 var stattholder Christian Fredrik på besøk på Kongsberg og Jernverksbestyrer Steenstrup fortalte han at de produserte godt stål og at de kunne starte produksjon av våpen. Stattholderen godkjente planene våren 1814 og Kongsberg Våpenfabrikk var en realitet.

Utover 1800-tallet ble det produsert blankvåpen, musketter, rifler og pistoler. Etter noen år skjøt utviklingen av ildvåpen fart og på vel 60 år gikk utviklingen fra flintlåsgevær til Krag Jørgensen systemet på 1890-tallet. Krag Jørgensen geværet ble approbert som enhetsvåpen for den amerikanske hæren i konkurranse med vel 60 andre våpen og var trolig verdens beste gevær.

Sælebakke forteller om anleggelsen og driften av jernverket og følger utviklingen av våpen frem til århundreskiftet 18-1900.

Foredraget holdes kl. 19.00 i Snekkerboden på Jernverksmuseet.
Inngang kr. 50,-


Tilbake