DM
ENG GER A + A -
220px-Holt_skolemuseum1.jpg

Andreas Feragen (1818-1912) Skolemesternes mester

Tirsdag 9. mai kl. 19.00 holder Ernst Håkon Jahr foredraget "Andreas Feragen (1818-1912) Skolemesternes mester" på Holt skolemuseum.

"Andreas Feragen – skolemestrenes mester"

Det er få som kjenner til Andreas Feragen (1818–1912) og hans store innsats og betydning for norsk skole i dag, enda han er blitt regna som den viktigste av de fremste pedagoger og lærere i landet på 1800-tallet. De lærebøkene han gav ut, kom i store opplag, og var mye brukt i skolen over hele landet. Han stod i arbeid som lærer og klokker til han var 93 år, fram til rett før han døde i 1912.

Han var utvilsomt den mest aktive og betrodde av lærerne i den første generasjonen av elever fra lærerseminara i landet. Feragen var uteksaminert fra Holt seminar i 1843. Holt seminar begynte sin virksomhet i 1839, og utdanninga der tok normalt to år. Feragen fikk imidlertid lov til å ta skolen på ett år, fordi han ikke hadde økonomiske midler til studier utover det ene året. Hans livsløp representerer ei betydelig klassereise, noe som bidrar ytterligere til et interessant og spennende livsløp i skolens og pedagogikkens tjeneste. Han fikk etter hvert hedersnavnet "Skolemestrenes konge", han mottok Borgerdådsmedaljen i 1877, og han blei i 1897 utnevnt til ridder av første klasse av den kongelige St. Olavs Orden.

Andreas Feragen kom til å påvirke utviklinga av norsk folkeskole i mer enn et halvt hundre år – både når det gjaldt ramme og innhold. Han så for seg store utviklingsmuligheter på mange felter og fagområder i en skole som skulle være for hele folket. Feragen understreka sterkt viktigheten av samarbeid mellom skole og hjem. Mest kjent og utbredt var læreboka Regne-ABC (1856), som kom i hele 15 opplag med totalt mer enn 150.000 eksemplarer.

I lokalsamfunnet var Feragen i mer enn 50 år en særdeles aktiv deltaker både i offentlige og private tiltak. Han satt i skolestyret i Holt i mer enn 40 år, og han hadde vervet som kommunerevisor i 28 år. Han var med på å starte Holt sparebank og var formann i den lokale misjonsforening og avholdsforening. Han var medlem av flere sentralt oppnevnte kommisjoner til vurdering av lærebøker.Inngang kr. 50,-

Arr. i samarbeid med historielaget i Holt og Dypvåg.


Tilbake