DM
ENG GER A + A -
Fortunaomslag 2017 LQ (2).jpg

FORTUNA nr. 6

FORTUNA er museets eget tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene.

Denne utgaven av FORTUNA inneholder følgende artikler:

Øystein Rian: Kronen, adelen og verkspatronene. Jernverksentreprenørene i Bratsberg len/amt 1540-1700.

Bjørn Ivar Berg: Paul Stenstrup og Kongsberg Jernverk 1805-1824.

Finn Erhard Johannessen: Leveransene fra Fredriksvern verft 1750-1774.

Oddbjørn Johannessen: Kullhusbrannen på Næs Jernverk i 1750.

Ingeborg Fløystad: Jernverksmat og - drikke på 1700-tallet.
Baasland jernverk 1707- bygninger og tilstand.

Ulf Hamran: Heinrich Meldahls katalog over Vesterbro Jernstøberis ovne.

Gunnar Molden: Fabrikkmester Halvorsens søknad om lønnsforhøyelse.
"Allegori over hovmotet. Båslandsovn fra 1668.

Næs Jernverk anno 1909

Jernskulptur i dag - Ylres 2016

Tidskriftet er rikt illustrert og har harde permer.

FORTUNA kan kjøpes i museets butikk og koster kr. 120,-. Vi kan også sende boka i posten.


Tilbake