DM
ENG GER A + A -
_DSC1671.jpg

Arbeiderminner fra verket

Hvordan hadde arbeiderne ved Næs Jernverk det? Hvordan opplevde de livet og tilværelsen? Det korte svaret er ”Det var hardført”, som også er tittelen på ei bok som Lasse Trædal har skrevet, basert på intervjuer med de siste gjenlevende verksarbeiderne. Nå er boka kommet i sitt tredje opplag, noe som forteller sitt om interessen for arbeiderminner av denne typen.
I forbindelse med nytutgivelsen ble forfatteren invitert til en formiddagsprat med han som, ved siden av forfatteren, har mye av æra for at boka ble til – Trygve Eriksen, tidligere sjef for Golar Metall i Tvedestrand.
Eriksen og Trædal traff hverandre første gang på et historielagsmøte i 1989. Trædal hadde nettopp slått seg ned på Sandøya som lærer, men hadde tidligere vært med på å utgi arbeiderminner fra tungindustrien i Odda.
Eriksen var oppvokst i verksmiljøet og hadde siden guttedagene vært opptatt av hva ”de gamle” hadde å fortelle og hadde et sterkt ønske om å bringe dette videre. Hans onkel Gustav Eriksen kom til å bli en av de viktigste informantene i boka.
Kombinasjonen av Trygve Eriksens pågangsmot og kontaktnett blant de gamle verksfamiliene og Lasse Trædals spesielle evne til å få folk i tale viste seg å gi et svært godt resultat. Basert på en rekke intervjuer, hovedsaklig foretatt i løpet av en kort permisjon fra lærerjobben, ble boka med arbeiderminner fra Næs Jernverk til. Det var i siste liten – noen år senere var det ingen gjenlevende av de gamle verksarbeiderne.
Ved utgivelsen skrev kulturhistorikeren Carsten Hopstock at ”det er sjelden man kommer slik inn under huden på et stoff, som i denne boken”. – ”Beretningen er ofte rystende, men aldri jamrende...” Ifølge Trygve Eriksen hadde onkel Gustav sagt at ”det var sånn det var” om Lasse Trædals gjengivelse av intervjuene.
Trygve Eriksen var selv ansatt som smedgutt ved verket i et års tid. Derfor er han selv en viktig informant om hvordan produksjonen foregikk. Han mener at det er av stor verdi at Trædals bok beskriver arbeidets gang så detaljert som den gjør. Uten denne boka ville mye av kunnskapen om dette gått tapt.
For Lasse Trædal har ønsket om å la arbeidsfolk komme til orde med sine historier vært en viktig drivkraft i arbeidet.
Livet som verksarbeider var nok både hardt og hardført. Men Gustav Eriksen, som døde på eldresenteret i Tvedestrand i 1992, oppsummerte livet sitt på denne måten: ”Om e hadde vært 20 år i dag og skolle begynt på nytt, så ville e forsyne meg ha valgt alt sammen om igjen.”

[Foto: Knut B. Aall. T.v.: Trygve Eriksen. T.h.: Lasse Trædal]


Tilbake