DM
ENG GER A + A -
Helle 2.jpg

Ny medarbeider på museet.

Helle 2.jpg
Helle Urfjell Lofstad er nylig tilsatt som fagkonsulent ved Næs Jernverksmuseum. Hun er etnolog og kommer fra stillingen som bestyrer ved Eydehavn Museet. Der har hun jobbet siden 2008.
Interessen hennes for industri- og arbeiderhistorie er sterk. Gjennom sitt arbeid med Eydehavns historie har hun formidlet hvordan ny industri førte til oppbyggingen av et helt lokalsamfunn. Her kan en se paralleller til Nes Verks historie, men også ulikheter i og med de ulike tidene bedriftene ble etablert i.
Som etnolog er hun spesielt interessert i historien vår som forteller om folks liv der de bodde og hvordan dette livet er knyttet opp mot historien vår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Yrkesmessig har hun lang erfaring med å lage utstillinger, undervise elever, ta imot publikum og den daglige driften av Eydehavn Museet (som er en del av Aust-Agder museum og arkiv).
I tillegg har hun også jobbet ved Nordisk informasjonskontor Sør-Norge med bl.a. administrasjon av EU-prosjekter, kontakt med media og informasjonsarbeid.
Hun tiltrer stillingen ved Næs Jernverksmuseum i oktober, og vi gleder oss til å jobbe sammen henne.

Tilbake