DM
ENG GER A + A -
Bilde (15).jpg

Det som skulle blitt Nissedals Jernverk, Snekkerboden kl. 1900


I årene 1916-65 var det i perioder en betydelig virksomhet ved Søftestadgruvene i Nissedal. Malmen herfra ble fraktet med jernbane fra Treungen til Arendal og videre med skip til kontientet. Denne transporten var en viktig årsak til at det gikk jernbane mellom Arendal og Treungen i dette tidsrommet.
Denne historien er godt kjent og mange vil fortsatt huske malmsiloene som lå på Arendals havn.
Mindre kjent er det at brødrene Jacob og Niels Aall på begynnelsen av 1800-tallet fikk tillatelse til å opprette et jernverk i Nissedal basert på den samme malmen. De sikret seg rettigheter, kjøpte eiendommer og startet oppbyggingen av et jernverk på gårde Fjone.
Forekomstene var blitt oppdaget på 1780-tallet og både Næs Jernverk ved Tvedestrand og Bolvig Verk ved Porsgrunn hadde drevet forsøksdrift i Nissedal.
En av drivkreftene bak Aall-brødrenes Nissedal-prosjekt var at deres far, trelasthandler Nicolai Aall i Porsgrunn, hadde hatt en drøm om å starte et jernverk i Nissedal.
Når det kom til stykket ble oppbyggingen av jernverket plutselig avbrutt og aldri gjenopptatt(dette var i tidsrommet like før 1814). Men tanken om at malmen i Nissedal burde bli utnyttet levde videre og ble for alvor tatt opp igjen på slutten av 1800-tallet. En av de ivrigste talsmennene for drift ved Søftestad var mineralogiprofessoren Johan Herman Lie Vogt, opprinnelig fra Tvedestrand.
26. september vil Gunnar Molden holde foredrag ved Næs Jernverksmusem om ”Søftestad gruver og det som skulle ha blitt Nissedals Jernverk”. Dette er den første av museets foredragskvelder denne høsten.
Bildet viser vogner som er klare til å ta imot malm fra Søftestadgruvene. Malmen gikk først til Arendal havn, hvor den ble omlastet i skip, som fraktet den videre til mottakere på kontinentet. (Bildet er hentet fra boka ”På banen. Glimt fra Grimstad- og Treungenbanens historie” av J.C. Frøstrup.)

Tilbake