DM
ENG GER A + A -
Kulturpris 2017 overrekkelse.jpg

Kulturpris 2017

Jernverksmuseet fikk Tvedestrand kommunes Kulturpris for 2017.
Overrekkelsen skjedde overraskende midt under museets høstmarked.
Det var en fyldig begrunnelse for tildelingen av kommunens Kulturpris 2017.
Blant annet ble det påpekt at museet gjennom hele året har en rekke forskjellige arrangementer for både barn og voksne som foredragskvelder, skoleopplegg, konserter, gruveturer og markeder.
Tvedestrand kommunes kulturpris deles ut hvert år til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen.
Komiteen består av leder Ole Goderstad, nestleder Aud Angelstad og medlem Siw Johannesen.
Tilbake