DM
ENG GER A + A -
Hønsehauk.jpg

Skogens rovfugler - Hvor finnes de, og hvorfor?

vidar Selu00e5s.jpg

Foredrag ved Professor Vidar Selås,Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.
Vidar Selås har studert blant annet næringsvalg og hekketetthet hos skogtilknyttede rovfuglarter i Aust-Agder, med hovedfokus på spurvehauk, hønsehauk og musvåk. Han har også forsket på bestandsvariasjonene til rovfuglenes byttedyr
Snekkerbua kl. 1900
Inngang inkl. kaffe og munke, kr. 50,-

Tilbake