DM
ENG GER A + A -
postkort5 beskåret copy.jpg

Kullhusbrannen på Næs Jernverk i 1750

postkort5 besku00e5ret copy.jpg

Natten til 23. april 1750 brant masovnskullhuset på Næs Jernverk ned til grunnen. Brannen var påsatt, og en av verkets egne arbeidere – Johannes Clemetsen – ble dømt for ugjerningen. Straffen ble festningsslaveri på livstid. Historien er dramatisk, og siden det ble innkalt hele 33 vitner i det første forhøret, får vi i denne saken også et godt innblikk i verkssamfunnet midt på 1700-tallet.

Velkommen til foredrag i Snekkerbua kl 19.00
Inngang inkl. kaffe og munke kr. 50,-

Oddbjørn Johannessen er amanuensis ved Universitetet i Agder/institutt for nordisk og mediefag og levende opptatt av historien knyttet til Næs Jernverk.

Tilbake