DM
ENG GER A + A -
Håkon Haugland foto Håkon Haugland.JPG

Verket og verftet

NSM.2001-072 (002) Tangen verft.jpg
Tangen verft. Tangen ligger like ved bygrensa og innseilingen til
indre havn i Tvedestrand. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Det har vært skipsbyggeri på Tangen ved Tvedestrand siden første del av 1700-tallet, og Jacob Aall trer inn i historien etter 1800. Han er mest kjent som jernverkseier og stortingsmann. Mindre kjent er det at han var skipsreder, og enda mindre kjent er det at skipsverftet på Tangen var i Aalls eie i rundt 20 år. Håkon Hauglands foredrag skal handle om båndene mellom verftet på Tangen og Næs Jernverk under og etter seilskutenes tid.

Inngang inkl. kaffe og munke kr 50,-.

Velkommen!

Håkon Haugland (f. 1980), fra Gjeving i Tvedestrand, er historiker og bosatt i Bergen. Høsten 2012 forsvarte han doktorgraden i historie og er nå ansatt i stillingen som forfatter av bind 2 av Arendal by- og regionshistorie. Hans fagfelt er byhistorie i middelalderen og i tidlig moderne tid. Han har bl.a. vært med på å skrive boka om Dypvåg kirkes historie i forbindelse med 800-årsjubileet i 2012.

Desideria Foto Anders B. Wilse Norsk Maritimt Museum.jpg
Barken "Desideria", bygd på Tangen verft i 1880.
Foto: Anders B. Wilse. Norsk Maritimt Museum.

Tilbake