DM
ENG GER A + A -
Eidsvoll prosjekt foto Styrkar Braathen (7).JPG

Eidsvoll Jernverk i bronse og granitt

Eidsvollsbygningen var møtested for Riksforsamlingen i 1814 hvor den norske grunnloven ble vedtatt den 17. mai. Herregården på Eidsvoll var på samme tid hovedsete for et jernverk fra 1624. I dag er det kun krutthuset som står igjen av bygninger som hørte til jernverksdriften. Jernverket preget miljøet der grunnloven ble skrevet og debattert og historien er godt kjent.

Eidsvoll prosjekt foto Styrkar Braathen (8).JPGDSC_1805.JPG
Modell av jernverksområdet på Eidsvoll Verk. Foto: Styrkar Braathen

Nå skal industrisamfunnet visualiseres og en modell av jernverket er snart klar til å lanseres helgen 26. og 27. mai.

På oppdrag fra Eidsvoll 1814 har Næs Jernverksmuseum ved Gunnar Molden og Styrkar Braathen vært svært involvert i prosjektet. De to har jobbet sammen siden 2014 med prosjektet. Molden med sine historiekunnskaper om jernverkstiden og Braathen som modellbygger. Mye dokumentasjon ble gjennomgått og dannet grunnlaget for den endelige modellen.


Selve verksområdet gjenskapes i granitt av Johansens Monumenthuggeri, og Christiania Kunst- og Metallstøberi lager bygningene i bronse. Modellen er i en skala 1:90, den er 200x260 cm og veier ca. 7,5 tonn.
Oppdraget har vært interessant og lærerikt og vi takker Eidsvoll 1814 for oppdraget!

Eidsvoll prosjekt foto Styrkar Braathen (7).JPG
T.v. Krutthuset. T.h. Materiallageret for ferdige produkter.<br>Foto: Styrkar Braathen.

Eidsvoll Jernverk, 1624–1822, ble opprettet av kong Christian IV som smelteverk for jern. Verket var blant de første stedene i Norge hvor det ble bygd masovn til jernveksdriften.

DSC_4918.JPG
Tilbake