DM
ENG GER A + A -
Kristiania byvåpen ONW.png

Sørlandets rokokkomester

Ole Nielsen Weierholt ble født på gården Lillestølen på Sagene i Austre Moland 29. desember 1718. Ole Nilsen Weierholts var en dyktig kunstner som satte spor etter seg både i kirker og på jernovner på Sørlandet. Han arbeidet både som byggmester, treskjærer, kunstmaler og møbelsnekker.

Weierholts far kom fra Danmark, bosatte seg i Austre Moland og var klokker og omgangsskolelærer. Han underviste Ole selv, som var en flink elev, som leste og skrev tysk.
800px-2007_07_16_Dybvu00e5g_kirke_09 Frode Inge Helland ikke kommersiell bruk.jpgOle N. Weierholt var bare 29 år gammel da han sto for ombyggingen av Flosta kirke til korskirke. I årene som fulgte ble mange av kirkene i østre del av Nedenes amt bygget om og fikk ny utsmykning og Ole Nilsen Weierholt var sentral i arbeidene som snekker, treskjærer og kunstmaler.

Rocaille på korskillet i Dybvåg kirke av Ole Nielsen Weierholt. Foto: Frode Inge Helland

Tempus fugit AAma fra dm (2).png

Weierholt er også kjent som modellskjærer for jernverkene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark, vi kjenner til et 30-talls ovnsmodeller av ham. I 1765 leverte “Ole Saugerne” den første ovnsmodellen som var hans første egne verk. Kunsthistorikeren Arne Nygård-Nilssen mente det var «Tempus fugit» (Tiden svinner), med frodige rokokkoblad, C-former og muslingskjell. Senere komponerte han flere egne ovner som rokokkoovnen Blomstergenius.

"Tempus fugit"



Ole N. Weierholt fornyet flere tremodeller til ovnsplater for ulike jernverk, bl.a. tremodeller av Torsten Hoff for verkseier Jacob Schnell på Næs Jernverk. Andre modeller av populære eldre ovner var Kammersvenden av Morland, Christiania byvåpen og Kroningsregaliene.

022yjyoaQFNN (2).jpg

Weierholt springlist, som rammet inn ovnsmotiver, er viden kjent. Det var imidlertid en stor hemmelighet hva slags høvel han brukte for å lage denne listen, og døren til verkstedet ble låst når han arbeidet med denne. Etter arbeidet ble den spesielle høvelen gjemt i veggen, slik at ingen skulle få se hemmeligheten. Det sies at han drømte en natt hvordan han skulle lage en springlisthøvel og så sto han opp og gjorde det han hadde drømt.

"Minerva"



Ole Nielsen Weierholt kalles "Sørlandets rokokkomester". Han var særlig inspirert av denne stilarten og hentet motiver fra samtidens kunstnere; fra deres kobberstikk, malerier og til og med fra Wedgwoods dekorerte teservise. Kunsthistorikeren Carl W. Schnitler mente Weierholts arbeider var preget av “en eventyrlig lett hånd, stor oppfinnsomhet og teknisk virtuositet”.

Weierholt produserte også møbler, og i 1774 sendte han en utskåren speilramme til kongen i København. Han mottok som takk et sølvbeger med inskripsjon og 10 riksdaler. Det sies at beløpet var større, men «øvrigheden» skal også ha forsynt seg av summen.

Weierholts sønner overtok verkstedet og fortsatte virksomheten i flere tiår etter farens død i 1792.

På Næs Jernverksmuseum feirer vi 300-årsjubileet for Weierholts fødsel med en ny utstilling i Snekkerboden. Utstillingen åpner 13. mai kl. 13.00. Ulf Hamran og Gunnar Molden vil holde innlegg, og snekkermester Frode Henriksen demonstrerer Weierholts "springlist". Det blir musikalsk innslag ved Hans van der Mejden på cembalo og Jarle Hagane på fiolin. Les mer om arrangementet her.

Til jubileet er det skrevet bok om Ole Nilsen Weierholt: "Tusenkunstneren Ole Nilsen Weierholt – 1718-1792" av Osvald Magnussen. Boken vil være til salgs under åpningsarrangementet og i vår museumsbutikk.

Tilbake