DM
ENG GER A + A -
Bilde (79) (002) Digelstaalverk reklame.jpg

Næs Verk - fra jernverk til stålverk

Gunnar Molden, Næs Jernverksmuseums historiker, starter opp høstens foredragsrekke i Snekkerboden på museet. Tirsdag 25. september kl. 19.00 vil han snakke om hvordan verket her på Nes overlevde krisen midt på 1800-tallet og utviklet seg til et anerkjent stålverk.

NesE1886 (002).jpg
I bygningen med de tre kjegleformede pipene foregikk en viktig del
av stålproduksjonen ved Næs Jernverk.

På midten av 1800-tallet var det krise for de norske jernverkene. Billig utenlandsk jern oversvømmet markedene og det nyttet ikke lenger å fortsette på den gamle måten.

Før århundret var omme var samtlige norske jernverk – unntatt ett – nedlagt. Bare ved Næs Jernverk i Tvedestrand fortsatte framstillingen av jern, basert på malm fra norske gruver.

Også ved Næs Jernverk førte krisen i jernindustrien til store forandringer. Det tradisjonsrike jernverket ble forvandlet til et stålverk. Både teknologi og fagfolk ble hentet fra Sheffield i England, som på denne tiden var det ledende stedet for produksjon av førsteklasses stål.

Bilde (79) (002) Digelstaalverk reklame.jpg

Overgangen fra jernverk til stålverk var ikke gjort i en håndvending og involverte mange mennesker. Etter iherdig prøving og feiling satte man i 1863 i gang produksjonen av støpestål, som nå ble verkets viktigste produkt. Raskt fikk produktene et veldig godt ry, enten det var kanoner, filer eller maskindeler som ble framstilt.

Produktene fikk flere utmerkelser og var etterspurt både innenlands og på kontinentet. Det var satsingen på stål som gjorde at verket kunne holde det gående helt fram til den endelige nedleggelsen i 1959.

Inngang inkl. kaffe og munke kr 50,-.
Velkommen!

Tilbake