DM
ENG GER A + A -
Fritzøe1864utsitt.png

Vårens foredragskvelder

Fritzu00f8e1864utsitt.png

Bildet viser jakten «Fritzøe», som var med på å frakt malm fra Arendal til Larvik. Blant de som førte denne skuta finner vi Terje Thorstensen fra Merdø og Ole Tobias Lorentzen fra Havsøya. Skipet var eid av Fritzø Jernverk.

Vi starter opp årets rekke av foredragskvelder ved Næs Jernverksmuseum. Foredrag med tilknytning til jernverkenes historie og andre temaer, kombinert med kaffe, munker og muligheter til å slå av en prat, har blitt en tradisjon som jevnlig samler mange mennesker i vinterhalvåret.

Tirsdag 29. januar er historiker Gunnar Molden vårens første foredragsholder som vil snakke om hvordan frakten av malm foregikk i den gamle jernverkstida. Som kjent var det gruvene ved Arendal som leverte mesteparten av malmen til jernverkene. Frakten av malm til jernverkene på Østlandet foregikk med seilskuter, som i mange tilfeller hørte hjemme i den østre delen av Aust-Agder.

Tirsdag 26. februar forteller Helge Røed om økonomen og politikeren Ole Colbjørnsen. Colbjørnsen, også kalt «Ola Tiltak», var strategen som viste vei ut av krisen i 30-årene og var med på å forme det moderne Norge.

Tirsdag 26. mars får vi besøk av Per R. Mikkelsen som vil gi oss et innblikk i norsk bergverkshistorie. Bergverk er en av våre eldste og mest utbredte næringer. Den har berørt lokalsamfunn over hele landet og tusenvis av arbeidere. Per R. Mikkelsen vil gi en oversikt over denne historien både i «gamle dager» og i nyere tid.

Tirsdag 30. april er det duket for foredrag med Ernst Håkon Jahr. Han jobber med en biografi om nybrottsmannen i Holt Andreas Faye og vil fortelle fra Fayes liv i Holt og hva han betød som bl.a. grunnlegger av Holt seminar, som eventyrsamler, prest og prost.

Tilbake