DM
ENG GER A + A -
Ole-colbjørnsen NTBScanpix Norway.jpg

Ola Tiltak. Om den politiske strategen Ole Colbjørnsen

Ole-colbju00f8rnsen NTBScanpix Norway.jpgOle Colbjørnsen (1897-1973) utviklet politikken som viste vei ut av 30-årenes krise i Norge under slagordet «Hele folket i arbeid» og «By og land - hand i hand».

Colbjørnsen ble født på Vegårshei og vokste opp i Risør. Han var en intellektuell begavelse og som 21-åring var han den første som foreleste om Einsteins relativitetsteori.

Foto: Ole Colbjørnsen, fotograf ukjent/NTB/Scanpix Norway. https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Colbjørnsen

Colbjørnsen, som måtte gi opp fysikkstudiene på grunn av sykdom og fattigdom, ble kommunist og engasjert i arbeidet med Sovjetunionens første femårsplan. Etter å ha kommet i opposisjon til Stalin, dro han hjem til Norge og ble Martin Tranmæls nærmeste medarbeider i Arbeiderbladet.

«Ola Tiltak» ble en pådriver for endringene i Arbeiderpartiets økonomiske politikk på 1930-tallet og argumenterte for planøkonomi og statlig styring. Alle ideene lanserte han i Arbeiderbladet og ga ut sin berømte brosjyre «Hele folket i arbeid».

Ole Colbjørnsen var fysiker, samfunnsøkonom, journalist og politiker. Foreldre: Landhandler Torjus Taxeraas (1859–1918) og Marie Colbjørnsen (1869–1958).

Velkommen til foredrag tirsdag 26. februar kl. 19.00 i Snekkerboden.
(Jacob Aalls vei 10 på Nes Verk)
Inngang inkl. kaffe og munke kr 50,-.

Helge Ru00f8ed.jpg
Helge Røed
(f. 1944)er forfatter av biografien om politikeren Ole Colbjørnsen, journalist og tidligere informasjonssjef i Arbeiderpartiet. Han har vært redaktør av «Sørlandet» i Kristiansand, politisk rådgiver i Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet og forsker ved Agderforskning.

Tilbake