DM
ENG GER A + A -
III - 72 Masovnskrans - Lorentzen kopi.jpg

Innblikk i norsk bergverkshistorie

III - 72 Masovnskrans - Lorentzen kopi.jpg

Bergverksdrift er en av våre eldste og mest utbredte næringer. Den har berørt lokalsamfunn over hele landet og beskjeftiget tusenvis av arbeidere. Per R. Mikkelsen vil gi en oversikt over denne historien både i «gamle dager» og i nyere tid.

Bergverkenes indre liv vil stå sentralt og belyses både fra bergmannens og fra gründerens/eierens perspektiv. Fremstillingen suppleres med temaer som malmleting samt statens og bøndenes rolle som viktige aktører.

Velkommen til foredrag tirsdag 26. mars kl. 19.00 i Snekkerboden.
(Jacob Aalls vei 10 på Nes Verk)
Inngang inkl. kaffe og munke kr 50,-.
Foredraget varer ca. 1 1/2 time inkl. kort pause.

Portrett Mikkelsen justert.jpg

Per R. Mikkelsen
, (f. 1945) er historiker (cand. philol.) og forfatter av boken «Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie – et stykke norgeshistorie».Øverst: Maleri av C.A. Lorentzen fra masovnskransen på Bærums verk ca. 1790.

Tilbake