DM
ENG GER A + A -
AndreasFaye.jpg

Nybrottsmannen Andreas Faye

IX Andreas Faye, tegning av  Dahl 1848.JPGAndreas Faye (1802–1869) var en viktig nybrottsmann i nasjonsbyggingen i det nye Norge etter 1814. Først som lærer i Arendal, så som sokneprest og seminarbestyrer i Holt bidrog han sterkt til å gjøre dette området i daværende Nedenes amt til et nasjonalt skole- og kultursenter.

Faye var historiker og sagnforsker, teoretisk pedagog og praktisk lærer, prest og prost, ordfører og stortingsmann, grunnlegger og bestyrer av Holt seminar, viktig for både Ivar Aasen (nynorskens far) og Knud Knudsen (bokmålets far), lærte opp eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe, var venn av og medarbeider til Jacob Aall – og mye mer.Velkommen til foredrag tirsdag 30. april kl. 19.00 i Snekkerboden.
(Jacob Aalls vei 10 på Nes Verk)
Inngang inkl. kaffe og munke kr 50,-.
Jahr.jpgErnst Håkon Jahr er språkprofessor og Professor emeritus ved Universitetet i Agder (UiA). Tidligere rektor ved Høgskolen i Agder. Han skriver for øyeblikket på en biografi om Andreas Faye.

Maleri av prost Andreas Faye i ingress: Maleri av Christiane Schreiber, 1861. Foto: Rektorgalleriet, Universitetet i Agder.

Tegning av prost og seminarbestyrer Andreas Faye: Originalen tegnet på Holt i 1848 av Siegvald Dahl. Tilhører Oslo Bymuseum.

Tilbake