DM
ENG GER A + A -
malmtønne.jpg

Sesongåpning søndag 12. mai

FRITZu00d8E - LITEN.jpg

Maleri av jakten "Fritzøe", eid av Fritzøe Jernverk i Larvik, ble ført av to skippere fra arendalsdistriktet – Terje Thorstensen fra Merdø og Ole Tobias Lorentzen fra Havsøya.


Vi åpner dørene for sesongen søndag 12. mai og inviterer til presentasjon av vår nye utstilling. Gunnar Molden vil fortelle om frakten av malm, den såkalte «malmfarten», mellom gruvene i Arendalsfeltet og jernverkene på Sør- og Østlandet.

Dag Ellefsen og Finn Bendiksen spiller og synger sjømannsviser og Dag Ellefsen vil kåsere om egen oppvekst på Nes Verk.

Museets nye venneforening, «Jernverkets venner», er under etablering og vi avholder stiftelsesmøte denne dagen. Det skal bl.a. velges et midlertidig styre og vedtekter. Alle er velkomne til å tegne seg som medlemmer.

Enkel servering.
Dagen avsluttes i smia til Benjamin og Monica Kjellman-Chapin.

Velkommen!


Tid: Søndag 12. mai kl. 13.00
Sted: Snekkerboden, Næs Jernverksmuseum

Bilde (246) redigert.jpg

De viktigste jernverkene som fikk malm fra Arendalsgruvene.
(Kart: J.H.S. fra heftet "Jerngruvedrift i Arendalsfeltet".

Gunnar Molden vil under åpningsarrangementet fortelle om årets utstillingstema: malmfarten. Store deler av malmen som ble brukt ved de norske jernverkene ble fraktet sjøveien fra gruve til verk. Både jernverkene i Aust-Agder og de som lå på Østlandet fikk tilført betydelige deler av malmen på denne måten.

Den beste malmen fantes ved Arendal og på Langøy ved Kragerø, og mange fartøyer som hørte hjemme på disse stedene var med i denne farten. Også fartøyer som hørte hjemme i nærheten av jernverksstedene, f.eks. Larvik eller Bærum, var aktive i malmfarten. Malmfartøyene utgjorde et viktig innslag i kystfarten mellom Sørlandet og Østlandet i seilskutetida.

Museet åpner som vanlig kl. 11.00 for omvisninger hver hele time.

Tilbake