DM
ENG GER A + A -
Havstad 101 NATTEN (002).jpg

Foredrag om Havstad Jernstøberi

Havstad 101 NATTEN (002).jpg
Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Havstad Jernstøberi var i drift fra 1854 til 1933. Bedriften holdt til på Havstadodden og hadde om lag 30 ansatte. Den produserte nesten alt som kunne lages av støpejern. Under hele Arendals gullalder i tiårene før det store krakket i 1886, leverte bedriften ovner og komfyrer til nye og gamle hus.

Trolig var det skipsfarten som var grunnen til at Arendal hadde hele tre jernstøperier. Et viktig produkt på Havstad i 1880-åra var faktisk vindmøller til bruk om bord på skipene. Formerne var jernstøperiets viktigste yrkesgruppe; de laget støpeformene i sand, og dette måtte gjøres på nytt og på nytt.

Bedriften har historiske røtter på Nes Verk fordi han som etablerte støperiet var født og vokste opp der.

Velkommen til foredrag tirsdag 29. oktober kl. 19.00 i Snekkerboden.
(Jacob Aalls vei 10 på Nes Verk)

Inngang inkl. kaffe og munke kr 50,-.
Foredraget varer ca. 1 time.

Karl Ragnar Gjertsen fra FB.jpg
Karl Ragnar Gjertsen
, (f. 1948) er etnolog og pensjonert konservator ved KUBEN i Arendal. Han har bl.a. skrevet artikkelen: «Havstad Jernstøberi. En bedrift i støpejernets tidsalder» i Arendal historielags årsskrift «Sånn var det» for 2018.
Foto: Privat

Tilbake