DM
ENG GER A + A -
_DSC2404.jpg

Stor gave til prosjektet «Hammer i drift»

_DSC2404.jpg
Den mellomste stangjernhammeren på Næs Jernverksmuseum, sinkhammeren.

På Næs Jernverksmuseum har vi i dag tre store, vannhjulsdrevne hammere som en del av museets inventar. Disse tre er de eneste hammere i sitt slag i Norge i dag. Det har vært hammersmie på Nes helt siden etableringen av jernverket i 1665. Denne teknologien var i daglig bruk til en stor flom ødela inntaksdammen og vannrennen høsten 1959. I dag er hammeren fredet med inventar og utstyr, som en del av Næs Jernverksmuseum.

Styret for Næs Jernverksmuseum ønsker å sette den midterste stangjernshammeren i stand slik at den igjen kan benyttes av smeder og være en del av museets formidling av historien. Prosjektet «Hammer i drift» er derfor i gang med planleggingen av hvordan istandsettingen skal gjennomføres. Det søkes støtte og tilskudd fra både offentlige støtteordninger og private aktører.

Sparebanken Sør Gavefond har innvilget en søknad om støtte til «Hammer i drift» på hele 500.000 kroner. Dette er et betydelig bidrag til prosjektet og vi setter stor pris på gaven. Sparebanken Sør er en stor bidragsyter til bl.a. kulturaktiviteter i landsdelen og vi takker banken og banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør Tvedestrand for å prioritere vårt prosjekt.

Kort historikk om hammerne

Storhammeren Foto NTM.jpg
Storhammeren på Nes Verk. Foto: NTM.

De gamle vannhjulsdrevne hammerne på Nes Verk var i daglig drift frem til november 1959 da en stor flom ødela inntaksdammen. Vinteren 1966 kollapset bygget som følge av store snømengder. Høsten 1967 ble anlegget fredet med hjemmel i Fornminneloven.

Den nåværende bygningen med vannrenne ble reist på 1970-tallet. På 1980-tallet ble fundamentene under deler av hammerne fornyet. Fra 2010 og fremover har vi skiftet ut råttent treverk på hammerne og hjulstokker.

De restaureringsarbeidene som er utført de siste årene kommer ikke i konflikt med de planlagte restaureringsarbeidene og i dag fremstår alle tre hammerne som rimelig godt bevarte.

Med prosjektet «Hammer i drift» ønsker vi å videreutvikle fylkets 1000-årssted, og gi Næs Jernverksmuseet enda større attraksjonsverdi. Vi tror det vil bli fascinerende å se hvordan vannet driver vannhjulet og setter i gang den store hammeren med et 300 kilo tungt hammerhode. Enda større blir opplevelsen når en også får oppleve hvordan det hvitglødende jernet blir smidd ut.

Den midterste stangjernshammeren har en anvendelig størrelse og hastighet for formålet. I tillegg vil den bli den eneste av sitt slag i drift, og trolig en av verdens eldste hammere i drift.

_DSC0674.jpg
Sven Rinman (1720-1792). Illustrasjon av en stangjernshammer.

Tilbake