DM
ENG GER A + A -
AAM.B.2534 Torbjørnsbu gruve Foto KUBEN AAMA.jpg

Arendalsgruvene og Fritzøe Jernverk – to hundre års samvirke

AAM.B.2534 Torbju00f8rnsbu gruve Foto KUBEN AAMA.jpg

Torbjørnsbu gruve ved Arendal. Foto: KUBEN/AAMA.

I mer enn to hundre år fikk Fritzøe Verk i Larvik store deler av malmen sin fra jerngruver i arendalsdistriktet. De viktigste Fritzøe-gruvene ved Arendal var Torbjørnsbu, Bråstad, Klodeborg og Lerestvedt.

På Torbjørnsbu gård hadde verket en «fullmektig» som sto for ledelsen av gruvedriften, og i Arendal hadde verket en sjøbod hvor matvarer til gruvearbeiderne og utstyr til gruvene ble lagret. Flere steder hadde verket malmbrygger, hvor malmen ventet på å bli fraktet videre til Larvik.

Verket var en «hjørnesteinsbedrift» i grevskapet Laurvigen, som ble opprettet i 1671 for Ulrik Fredrik Gyldenløve og hans etterkommere. Senere var det en del av Treschow-familiens omfattende industrivirksomhet. Fritzøe var det jernverket som hadde den mest omfattende gruvevirksomheten ved Arendal.

Velkommen til foredrag i Snekkerboden på Næs Jernverksmuseum
(Jacob Aalls vei 10 på Nes Verk)
tirsdag 25. februar kl. 19.00.
Inngang kr. 50,- inkluderer kaffe og munke.
Foredraget varer ca. en time.

GM2 redigert.jpg


Gunnar Molden
er historiker og har vært ansatt her hos oss i mer enn 20 år. Han har jobbet med jernverkenes historie like lenge, men interessen for gruvedrift har han hatt helt siden han jobbet ved Aust-Agder-Arkivet i Arendal. Molden er redaktør for tidsskriftet vårt "Fortuna".
Bildet øverst på siden er et gammelt oljemaleri og viser "Thorbjørnsbu Grube" ved Arendal. I forgrunnen står maskinhuset, en rød teglstensbygning, som inneholdt en dampmaskin som drev pumpe og heisverket i gruva. Maskinhuset ligger under et stort portallignende bergfeste. Den gamle gruva ligger i dag rett bak Bomullsfabrikken kunsthall. Maleriet er i samlingen til KUBEN/AAMA.


Tilbake