DM
ENG GER A + A -
VII - 1 Holt kirke - Knud Geelmuyden Bull 1840 fra Agderkultur.jpg

Fra medbestemmelse til selvstyre til sammenslåing

VII - 1 Holt kirke - Knud Geelmuyden Bull 1840 fra Agderkultur.jpg

Holt kirke med prestegård og allmuestue.
Maler: Knud Geelmuyden Bull, 1840.

I kommunesammenslåingenes tid kan det være verdt å se på lokalstyring i et lengre perspektiv. Håkon Haugland vil ta oss igjennom den politiske og administrative utviklingen i gamle Holt kommune, og tittelen på foredraget er:
Fra medbestemmelse til selvstyre til sammenslåing. Politikk og administrasjon i gamle Holt kommune.

I dag er Holt ei bygd i Tvedestrand kommune, men slik har det ikke alltid vært.
Holt var et kultursentrum og egen kommune allerede i 1837. Hvordan var det politiske og administrative styret i Holt i perioden fram til 1960? I den forbindelse vil det være naturlig å se på hvordan Holt ble styrt også før bygda ble en egen kommune, og hvordan dette foregikk i det fremvoksende ladestedet Tvedestrand mens det var en del av Holt sogn.

Velkommen til foredrag i Snekkerboden på Næs Jernverksmuseum
(Jacob Aalls vei 10 på Nes Verk)
tirsdag 28. april kl. 19.00.
Inngang kr. 50,- inkluderer kaffe og munke.
Foredraget varer ca. en time.


Hu00e5kon Haugland foto Hu00e5kon Haugland redigert.jpg
Håkon Haugland
er historiker og fra Gjeving i Tvedestrand. Han er for tiden ansatt som forfatter av bind 2 av Arendal by- og regionshistorie.


Tilbake