DM
ENG GER A + A -
Tvedestrand_Holt_kirke_fotograf Karl Ragnar Gjertsen redusert størrelse.jpg

Avlyst: Holt kirke - Jernverkets kirke

Dette arrangementet er utsatt til tirsdag 27. oktober
pga. den pågående Covid-19-epidemien.


Tirsdag 27. oktober gjør vi en vri i forhold til våre tradisjonelle tirsdagsforedrag. Da ønsker vi velkommen til Holt kirke og foredrag ved Knut Holt Sandblost. Han kjenner kirkens historie og dens kriker og kroker bedre enn de fleste og har en levende fortellerstil. Han vil se nærmere på kontakten mellom kirken og Næs Jernverk og hva denne kontakten medførte.

Tvedestrand_Holt_kirke_fotograf Karl Ragnar Gjertsen.jpg
Holt kirke i Tvedestrand. Foto: Karl Ragnar Gjertsen.

Holt kirke er en langkirke fra 1100-tallet som i 1753 ble utvidet og bygd om til korskirke. Kirken har innredning og dekor fra denne tiden og er utsmykket bl.a. av kunstnere som også jobbet for Næs Jernverk. Kirken var først og fremst Holt befolknings kirke, men i nesten 300 år også jernverksarbeidernes og -eiernes kirke.

Velkommen til foredrag i Holt kirke
(Holtskleiva 61)
tirsdag 27. oktober kl. 19.00.
Inngang kr. 50,- inkluderer kaffe og munke.
Arrangementet varer ca. en time.


Knut Holt Sandblost foto Tvedestrand kirkelige fellesru00e5d redigert svart hvitt.jpg


Knut Holt Sandblost jobber til daglig som klokker og kirketjener for Tvedestrand kirkelige fellesråd og har en betydelig kunnskap om kirken og om kirkens og Holt prestegjelds historie.
Foto: Tvedestrand kirkelige fellesrådTilbake