DM
ENG GER A + A -

Program 2019

Velkommen til våre arrangementer!

023.jpg

Velkommen til "Spor 1-treff" 24. og 25. august. Foto: Styrkar Braathen.

Årets arrangementer er mange og varierte!

Datoer og aktiviteter er allerede på plass, og vi vil legge til mer informasjon etter hvert som planleggingen går framover. Du kan også lese mer om hvert arrangement under fanen "Aktuelt".

Vårens program starter med våre faste foredrag hver siste tirsdag i måneden.


Tirsdag 26. februar

kl.19.00Ola Tiltak. Om den politiske strategen Ole Colbjørnsen. Helge Røed forteller om økonomen og politikeren Ole Colbjørnsen. Colbjørnsen, også kalt «Ola Tiltak», var strategen som vei ut av krisen i 30-årene og forme det moderne Norge.

Tirsdag 20. mars
kl. 19.00Innblikk i norske bergverkshistorie. Foredragskveld ved historiker Per R. Mikkelsen som vil gi en oversikt over norsk bergverkshistorie både i førindustriell (før ca. 1900) og i nyere tid. Mikkelsen er forfatteren av boka "Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie - et stykke norgeshistorie".

Tirsdag 30. aprilkl. 19.00Foredrag ved Ernst Håkon Jahr. Jahr skriver på biografien om presten, folkeminnesamleren og stortingsmannen Andreas Faye (1802-1869). Han ble i 1833 sogneprest i Holt, og i 1839 ble forstander og førstelærer ved det nyopprettede Christianssands Stifts Lærerseminarium, også på Holt.


Søndag 12. mai


kl.13.00Sesongåpning. Ny utstilling i Snekkerboden om hvordan frakten av malm foregikk i den gamle jernverkstiden mellom Arendal og jernverkene på Sør- og Østlandet.

Helgen 8. og 9. juni


Vikingemarked i Lunden. Sammen med Agder vikingelag inviterer vi i år til vikingmarked i vakre Lunden på Nes Verk. Her blir det vikingeaktiviteter av mange slag som håndverk, musikk, ild-lek, eventyr, salgsboder og mye mer.

Søndag
16. juni


Naturlosvandring/foredrag

Helgen 28.-30. juni


kl.11.00-16.00Smed- og håndverksdager. Kurs for smeder og andre tradisjonshåndverkere på lørdag. (Se eget program.) Publikumsaktiviteter på søndag fra kl. 11.00-16.00. Arrangeres i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Norsk Smedforening.

Søndag 7. juli

kl. 11.00Barnas jernverkssøndag. En dag full av tradisjonsrike aktiviteter for barn i alle aldre; underholdning, smiing, hestekjøring, barkebåtkonkurranse og mye mer.

Søndag 21. juli


kl.13.00- 16.00Gruvesøndag i Solberg gruve. Vi brenner settebål og sprenger fjell på gammelt vis. Se den flotte hestevandringen høyt over gruva og finn ekte sølvperler på gullgravers vis. Omvisninger i gruva.

Helgen 24. og 25. august

kl.11.00-16.00Modelljernbanehelg. Norges første spor 1-treff med unike modeller arrangeres på Næs Jernverksmuseum i samarbeid med Arendal modelljernbaneklubb. Spor 1 er modelltog i stor skala (1:32).

Lørdag 31. aug. og søndag 1. sept.


Jernverksseminaret 2018. Eget program blir lagt ut senere.

Søndag 8. september

kl. 13.00Geologiens dag. Dette er også en markering av Kulturminnedagen.

Søndag 22. sept.

kl.11.00- 16.00Høstmarked på jernverksmuseet. Høstens store marked! Salgsboder med varierte og spennende tilbud. Matsalg og aktiviteter for barn.

Tirsdag 24. sept.


kl. 19.00Foredragskveld.

Tirsdag 29. oktober


kl. 19.00Havstad Jerntøberi. Foredragskveld ved Karl Ragnar Gjertsen.

Tirsdag 26. november


kl. 19.00
Foredragskveld.

Lørdag 1. desember

kl. 17.00Julegrantenning på Nes Verk. Norges høyeste juletre tennes. I samarbeid med Brukerforeningen ved Joker Nes Verk.

Søndag 8. desember


kl.12.00- 15.00Juleverksted på museet. Formingsaktiviteter for små og større barn i Snekkerboden. Matsalg og god førjulsstemning. Arrangeres i samarbeid med Nes Verk Vel.