DM
ENG GER A + A -

Program 2019

Velkommen til våre arrangementer!

023.jpg

Velkommen til "Spor 1-treff" 24. og 25. august. Foto: Styrkar Braathen.

Årets arrangementer er mange og varierte!

Datoer og aktiviteter er allerede på plass, og vi vil legge til mer informasjon etter hvert som planleggingen går framover. Du kan også lese mer om hvert arrangement under fanen "Aktuelt".

Vårens program starter med våre faste foredrag hver siste tirsdag i måneden.


Tirsdag 26. februar

kl.19.00Ola Tiltak. Om den politiske strategen Ole Colbjørnsen. Helge Røed forteller om økonomen og politikeren Ole Colbjørnsen. Colbjørnsen, også kalt «Ola Tiltak», var strategen som vei ut av krisen i 30-årene og forme det moderne Norge.

Tirsdag 26. mars
kl. 19.00Innblikk i norske bergverkshistorie. Foredragskveld ved historiker Per R. Mikkelsen som vil gi en oversikt over norsk bergverkshistorie både i førindustriell (før ca. 1900) og i nyere tid. Mikkelsen er forfatteren av boka "Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie - et stykke norgeshistorie".

Tirsdag 30. aprilkl. 19.00Foredrag ved Ernst Håkon Jahr. Jahr skriver på biografien om presten, folkeminnesamleren og stortingsmannen Andreas Faye (1802-1869). Han ble i 1833 sogneprest i Holt, og i 1839 ble forstander og førstelærer ved det nyopprettede Christianssands Stifts Lærerseminarium, også på Holt.


Søndag 12. mai


kl.13.00Sesongåpning. Ny utstilling i Snekkerboden om hvordan frakten av malm foregikk i den gamle jernverkstiden mellom Arendal og jernverkene på Sør- og Østlandet. Sjømannsviser og kåseri.

Helgen 8. og 9. juni


Lunden vikingmarked. Sammen med Agder vikingelag inviterer vi i år til vikingmarked i vakre Lunden på Nes Verk. Her blir det vikingaktiviteter av mange slag som håndverk, musikk, ild-lek, eventyr, salgsboder og mye mer. Lørdag åpent fra kl. 11.00-18.00 og søndag fra kl. 11.00-16.00.

Søndag
16. juni

kl. 13.00-16.00Naturlosvandring til ruggesteinen på Skratteried. Bli med på kulturvandring til ruggesteinen på Skrattereid. Vi starter turen på Næs Jernverksmuseum og tar buss/bil til Liane. Derfra går vi stien langs Øynesvann til Skratteried, den østligste gården i gamle Holt kommune. Ta med mat, drikke og sitteunderlag.

Helgen 28.-30. juni


kl.11.00-16.00Smed- og håndverksdager. Kurs for smeder og andre tradisjonshåndverkere på lørdag. (Se eget program.) Publikumsaktiviteter på søndag fra kl. 11.00-16.00. Arrangeres i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Norsk Smedforening.

Søndag 7. juli

kl. 11.00Barnas jernverkssøndag. En dag full av tradisjonsrike aktiviteter for barn i alle aldre; underholdning, smiing, hestekjøring, barkebåtkonkurranse og mye mer.

Søndag 21. juli


kl. 11.00- 16.00Gruva og verket. Turdag for hele familien mellom Solberg gruve og Næs Jernverksmuseum. I gruva går vi i de trange gruvegangene, sprenger fjell med settebål og vasker etter ekte sølvperler. Merket turløype over heia med natursti ender på jernverket. Omvisning og matsalg ved Snekkerbua og spikersmiing. Oppmøte ved Næs Jernverksmuseum. Guidet tur med veteranbuss mellom verket og gruva.

Helgen 24. og 25. august

kl.11.00-16.00Modelljernbanehelg. Norges første spor 1-treff med unike modeller arrangeres på Næs Jernverksmuseum i samarbeid med Arendal modelljernbaneklubb. Spor 1 er modelltog i stor skala (1:32). Omvisning på museet og salg av mat og drikke.Søndag 8. september

kl. 13.00Geologiens dag. Dette er også en markering av Kulturminnedagen.
Tirsdag 10. september


kl. 18.00-21.00Sopptur og naturlosvandring i Nes Verks skoger. Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening har soppkontroll og sikrer at du kun tar med spiselig sopp hjem i kurven. Oppmøte og soppkontroll ved Snekkerboden. Ta med kurv/papirposer til å plukke i og ekstra bokser/poser til sopper du ikke er sikker på.
Søndag 22. sept.


kl.11.00- 16.00
Høstmarked på jernverksmuseet. Høstens store marked! Salgsboder med varierte og spennende tilbud. Matsalg og aktiviteter for barn.
Tirsdag 24. sept.


kl. 19.00
Arendalskrakket i bankhistorisk lys. Foredragskveld ved Johannes G. Torstveit.
Tirsdag 29. oktober


kl. 19.00
Havstad Jerntøberi. Foredragskveld ved Karl Ragnar Gjertsen.
Tirsdag 26. november


kl. 19.00
Tvedestrand og omegns postkorthistorie. Foredragskveld med Jan Ove Aslaksen.
Søndag 1. desember


kl. 17.00
Julegrantenning på Nes Verk. Norges høyeste juletre tennes. I samarbeid med Brukerforeningen ved Joker Nes Verk.
Søndag 8. desember
kl.12.00- 15.00Juleverksted på museet. Formingsaktiviteter for små og større barn i Snekkerboden. Matsalg og god førjulsstemning. Arrangeres i samarbeid med Nes Verk Vel.