DM
ENG GER A + A -

Skoler

For barnehager og grunnskolen


Gi barna en «ut av skolen»-opplevelse!

Næs Jernverksmuseum er en RESSURS for alle som arbeider med barn.
Her vil vi utfordre og utvikle barnas nysgjerrighet, lærelyst og historiebevissthet.
Jernverksmuseet er en annerledes læringsarena.
Vi kan tilby aktiv læring ved hjelp av mange slags opplevelser, bygninger, fortellinger,
gjenstander, modeller, mennesker, natur, kultur, kunnskaper og oppgaver.

Aktive elever foran bildet kransen.jpg

For videregående skole/høyere utdanning


Næs Jernverksmuseum kan supplere undervisningen for dere.
Et autentisk miljø og erfaring med kildebruk og metoder er blant våre fordeler.