DM
ENG GER A + A -

Skoler

For barnehager og grunnskolen


Gi barna en «ut av skolen»-opplevelse!

Næs Jernverksmuseum er en ressurs for alle som arbeider med barn.
Vi utfordrer barnas nysgjerrighet, lærelyst og historiebevissthet.

Jernverksmuseet er en annerledes læringsarena der vi legger vekt på historiefortellingen
i et gammelt industrimiljø. Bygninger, gjenstander, modeller og kulturlandskapet
gir opplevelser og innblikk i en spennende historie.
Her er en unik mulighet til å fordype seg i livet ved de gamle jernverkene
både når det gjelder produksjonsprosessene og menneskene som levde
og arbeidet her.

Aktive elever foran bildet kransen.jpgFor videregående skole/høyere utdanning


Næs Jernverksmuseum kan supplere undervisningen for dere.
Et autentisk miljø og erfaring med kildebruk og metoder er blant våre fordeler.

Pris?

Det er gratis for grunnskoler og videregående skoler å besøke museet.
Barnehager besøker også museet gratis.

Vi tenner settebål i gruva for kr. 300,-
Vasking av sølv kr. 20,-/pose