DM
ENG GER A + A -

Skoler

For barnehager og grunnskolen:
Gi barna en «ut av skolen»-opplevelse!

Næs Jernverksmuseum er en RESSURS for alle som arbeider med barn.
Her vil vi utfordre og utvikle barnas nysgjerrighet, lærelyst og historiebevissthet.
Jernverksmuseet er en annerledes læringsarena.
Vi kan tilby aktiv læring ved hjelp av mange slags opplevelser, bygninger, fortellinger,
gjenstander, modeller, mennesker, natur, kultur, kunnskaper og oppgaver.

Aktive elever foran bildet kransen.jpg

For videregående skole/høyere utdanning

Næs Jernverksmuseum kan supplere undervisninga for dere.
Et autentisk miljø og erfaring med kildebruk og metoder er blant våre fordeler.


PB065493.JPGVåren 2016 har Jernverksmuseet et tilbud gjennom DKS til elever i 5.-7. klasse i Aust-Agder kalt "Fra Jernmalm til Jern". Dette tilbudet finnes i to versjoner. Museets pedagog kan komme på besøk på skolen for de som ikke har mulighet til å komme til museet. Skoler som har mulighet til å reise til Næs Jernverksmuseum, kan oppleve "Fra Jernmalm til Jern" som et todelt tilbud der første halvdel er oppe ved Solberggruva og resten av tilbudet er nede på jernverksmuseet.


Skoleåret 2016/2017 tilbyr Jernverksmuseet gjennom DKS elever i 9. og 10. klasse å bli med på "Jernverksspillet".