DM
ENG GER A + A -

Solberg gruve

"Hjemmegruva til Næs Jernverk"

Omvisninger i Solberg gruve bestilles på njm@jernverksmueet.no eller på 37160500

Sommeren 2017 er gruva åpen for omvisning torsdag til og med søndag fra 28. juni til og med 12. august fra kl. 11.00 til 16.00.

Prisen er kr. 60 for voksne og kr. 30 for barn.


Solberg Gruve ligger på Solberg bare 1,5 km fra Næs Jernverksmuseum. Gruva var i drift fra rundt 1730 og ble nedlagt i ca 1870. Gruva leverte jernmalm til masovnen på Næs og er ca 150 m dyp. Jernmalmen som ble tatt ut av gruva er magnetitt, og flere steder i gruva er det mulig å sette en magnet rett på veggen!

Tilrettelagt for publikum

Gruva er blitt drevet av fyrsetting og kruttsprenging. På turen inn i dypet vil de besøkende kunne gå gjennom flotte fyrsatte stoller og strosser, gå over synker og forbi dype vannfylte sjakter.

Næs Jernverksmuseum fikk høsten 2012 en pengegave fra Sparebanken Sør på kr. 530 000,- for å tilrettelegge gruva for publikum. Gruva er nå blitt sikret og tilrettelagt med gulvinger og rekkverk over dypene, og med gangbaner innover i fjellet slik at det også er mulig å oppleve gruva for rullestolbrukere. Det er anlagt kjørevei helt fram til gruva med stor parkeringsplass kort avstand fra gruveåpningen.

Foto: Mette Urdahl Solberggruva sept 2013. Foto - Mette Urdahl.jpgAlle som skal inn i gruva må være i følge med en omviser. Besøkende får låne hjelm, lommelykt og magnet før de går inn i gruva. En omvisning i Solberggruva passer både for voksne og barn!


pu00e5 vei inn.JPG