DM
ENG GER A + A -

Verksfolk

På denne siden vil vi legge ut lister over arbeidsfolk på Nes Verk i Jacob Aalls tid som verkseier.


Manntall - Kopi.JPG


Liste over arbeidere 1799 - 1804 fra Oberbergamtets arkiv, Riksarkivet.

Manntall for Nes Verk 1814 fra Aust-Agder Arkivet

Liste over arbeidere 1815 fra Nes Verks forhandlingsprotokoll, AS Jacob Aall & Søns arkiv.

Liste over arbeidere 1818 fra Nes Verks forhandlingsprotokoll, AS Jacob Aall & Søns arkiv.

Folketelling for Nes Verk 1832 fra Fayes samlinger, Riksarkivet.

Oppsittere på plasser tilhørende Næs Jernverk 1797-98 Fra Notarialprotokoll nr. 3, Nedenes sorenskriveri (1773-1812)


Masovnskrans - Lorentzen.JPG