DM
ENG GER A + A -

Spennende foredragsserie høsten 2014

Jernverksmuseet fortsetter suksessen fra i vår og setter opp en ny og variert foredragsrekke høsten 2014.

Vi starter tirsdag 23. september med Oddbjørn Johannesen som er en svært engasjert slektsforsker med mye kunnskap om arbeiderne som jobbet på jernverkene. Han vil holde foredraget: Gasmann, Lucassen og Henning. Innvadrerslekter ved norske jernverk på 1600 og 1700-tallet.

Tirsdag 7. oktober hever vi blikket og ser på året 1814. Våren var full av otimisme og patriotisme. På sommeren og utover høsten begynte realitene å synke inn. Forfatter Karsten Alnæs kommer til museet og holder foredraget: 1814- Høstens problemer.

For å drive et jernverk trenger en jernmalm og det meste av malmen som ble brukt på de gamle norske jernverkene var fra Sørlandet. Jernverkets direktør, Per Halvor Sælebakke holder tirsdag 21. oktober et foredrag som han nettopp har kalt: Jerngruver på Sørlandet.

Nes Verk var et eget samfunn med skole, arbeid, helsetjenester, butikk osv og det utviklet seg derfor en egen dialekt rundt verket. Mange av fagarbeiderne som kom til verket var enten engelske eller svenske og disse påvirket også språket på verket. Språkforsker Arne Torp, som selv er fra Holt, kommer til Jernverksmuseeet tirsdag 4. november for å holde foredraget: Det gamle verkensmålet- ein industribydialekt?

Mange av arbeiderne som jobbet på jernverket hadde forfedre som hadde jobbet der i generasjoner. I tillegg var det mange som flyttet til fra andre jernverk, fra byene eller fra utlandet, særlig Storbrittania og Sverige. Selv om mange ble boende på jernverket i generasjon var det også mange som utvandret til andre byer eller også USA. Lokalhistoriker Egil Fiane holder fordraget: Verkensfolka- innvandrar og utvandrar tirsdag 18. november.

Julematen og juletradisjonene er stadig i endring. Nye matvarer og tilberedelsesmåter introduseres og integregres i våre tradisjoner. I jula er det mange som liker å søke tilbake til det som oppleves som det opprinnelige og mathistoriker Bodil Nordjore holder tirsdag 2. desember foredraget: Jolematen i eit historisk perspektiv.

Alle foredragene holdes i Snekkerboden på Næs Jernverksmuseum kl. 19.00. Inngang kr. 50,-

Endring i programmet kan forekomme.