DM
ENG GER A + A -

JACOB AALL 1814 - 2014

Jernverksmuseet har siden 2009 jobbet med Jacob Aall prosjektet og grunnlovsjubileet. Aust-Agder fylkeskommune har bidratt med midler til prosjektet, mens Jernverksmuseets ansatte samt deres samarbeidspartnere har fullført Jacob Aall prosjektet.


Prosjektet har resultert i 8 skrifter med ulike tema knyttet til hans virke som jernverkseier, politiker, historiker og privatperson. Utgivelsen av Arild Stughaugs biografi Jacob Aall i sin tid og Jernverksseminaret på Eidsvoll

Jernverkseieren og eidsvollsmannen Jacob Aall (1773 - 1844) og hans livshistorie bør bli et interessant tema for den historiske behandlingen av det som skjedde i 1814 – og når det gjelder den norske samfunnsutviklingen i tiden før og etter.

StubhaugJacobAallForside.jpg