DM
ENG GER A + A -

JACOB AALL 1814 - 2014

Jernverksmuseet har siden 2009 jobbet med Jacob Aall-prosjektet og grunnlovsjubileet. Aust-Agder fylkeskommune bidro med midler til prosjektet, mens Jernverksmuseets ansatte samt deres samarbeidspartnere har fullført Jacob Aall-prosjektet.

Prosjektet har resultert i 8 skrifter med ulike tema knyttet til hans virke som jernverkseier, politiker, historiker og privatperson. Utgivelsen av Arild Stubhaugs biografi Jacob Aall i sin tid og Jernverksseminaret på Eidsvoll i 2014 satte et verdig punktum for prosjektet.

Jernverkseieren og eidsvollsmannen Jacob Aall (1773 - 1844) og hans livshistorie ble et interessant tema for den historiske behandlingen av det som skjedde i 1814 – også når det gjelder den norske samfunnsutviklingen i tiden før og etter.

StubhaugJacobAallForside.jpg